ติดต่อเรา:
สายด่วนได้ที่: 02-181-7638

แอร์ตู้คอนโทรลมีความสำคัญอย่างไร

ความสำคัญของแอร์ตู้คอนโทรล

             สำหรับโรงงานที่ใช้เครื่องจักรในกระบวนการผลิตนั้น การบำรุงดูแลรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ภายในตู้คอนโทรลนับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะจะช่วยให้ยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ นั้นได้อีก นอกจากนี้แอร์ตู้คอนโทรลถือว่าเป็นวิธีการระบายความร้อนให้กับตู้คอนโทรลได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่าที่สุด หากเทียบกับการระบายความร้อนในรูปแบบอื่นๆ เพราะนอกจากจะช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนแล้ว แอร์ตู้คอนโทรลยังสามารถป้องกันความชื้นและเศษฝุ่นละออง ไอระเหยของน้ำมัน สารเคมี และสิ่งสกปรกไม่ให้เข้าไปทำความเสียหายกับอุปกรณ์ไฟฟ้า หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ภายในตู้คอนโทรลได้

 

แอร์ตู้คอนโทรล MODEL : WR800

แอร์ตู้คอนโทรล

 

แอร์ตู้คอนโทรล MODEL : WR1200

แอร์ตู้คอนโทรล

 

แอร์ตู้คอนโทรล MODEL : WR2500

แอร์ตู้คอนโทรล

 

แอร์ตู้คอนโทรล MODEL : WR500

แอร์ตู้คอนโทรล

บริษัท ทรัพย์วรา เทคโนโลยี จำกัด

              ตัวแทนจำหน่ายพัดลมระบายความร้อน NMB (NMB Fan Motor) ทุกรุ่น ทุกขนาด สินค้าคุณภาพรับประกันการใช้งาน บริษัท ทรัพย์วรา เทคโนโลยี จำกัด ได้เล็งเห็นถึงปัญหาของลูกค้าซึ่งเกิดกับเครื่องจักร จึงได้นำมาวิเคราะห์ถึงสาเหตุหลักที่เป็น ในการดำเนินธุรกิจของลูกค้าเนื่องจากสายการผลิตต้องหยุดชะงักจากปัญหาเครื่องจักรเสีย บริษัท ทรัพย์วรา เทคโนโลยี จำกัด จึงได้จำหน่ายสินค้าดีมีคุณภาพเพื่อตอบโจทย์การใช้งาน

              อีกทั้งยังจำหน่ายแอร์ตู้คอนโทรล แอร์สำหรับตู้คอนโทรล ที่ช่วยระบายความร้อนให้กับชุดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในตู้คอนโทรล เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้า เมื่ออุปกรณ์ไม่ร้อนดังนั้นจึงไม่เกิดความเสียหาย เรามีให้บริการติดตั้ง ซ่อมแอร์ตู้คอนโทรล พร้อมให้คำปรึกษาตลอดการใช้งาน

 

สนใจติดต่อ
บริษัท ทรัพย์วรา เทคโนโลยี จำกัด
382/7 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
โทร : +66 2181 7638 , +669 2789 2326
แฟกซ์ : +66 2181 7685
อีเมล : [email protected]
subwara.brandexdirectory.com
www.subwara.com